ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
บริษัท ทรีนีตี้ เฮอเบิล จำกัด

วิสัยทัศน์ (VISION)

ให้ความรู้, โอกาส, สุขภาพ, ชีวิตที่ดี นำพาแนวคิดการดูแลสุขภาพ และการรักษาโรคแผนโบราณ หรือที่เรียกว่า “แพทย์ทางเลือก” เข้าสู่การเป็นการเป็นแพทย์ทางร่วม ด้วยสมุนไพรไทย-จีน อันทรงคุณค่า 

สร้างสรรค์ทีมงานและตัวแทนจำหน่ายมืออาชีพ ทีมีความสามารถและเป็นหนึ่งเดียว พร้อมสร้างรายได้อย่างยั่งยืน มุ่งมั่นสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการชั้นเลิศ เพื่อเป็นกลุ่มผู้จัดจำหน่ายสมุนไพรไทย-จีน อันดับหนึ่งในใจลูกค้า

เราจะมุ่งมั่น ในการผลิตและจัดจำหน่ายยาสมุนไพรไทย-จีน ให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน มุ่งสร้างค่านิยมการบริโภคสมุนไพร เพื่อต่อยอดความเป็นอุตสาหกรรมสมุนไพรในประเทศไทยและทำให้เศรษฐกิจของชาติดีขึ้น

ทำให้เวทีโลกรู้จักสมุนไพร และแพทย์ทางเลือกมากขึ้น

 

พันธกิจ (MISSION)

เป็นผู้แทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ยาน้ำสมุนไพรธนทร แบบทีมงานคุณภาพ แก่ผู้บริโภคทั่วประเทศ

มุ่งมั่นสร้างตราสินค้ายาน้ำสมุนไพรธนทร ให้เป็นที่รู้จักและให้ผู้บริโภคเกิดความจงรักภักดีต่อตราสินค้า

มุ่งมั่นให้การรักษาและบริการ พร้อมต่อยอดธุรกิจ อย่างสะดวกสบาย (ตรวจโรค ให้คำแนะนำ รักษา ฟื้นฟู ติดตามผล พร้อมสร้างรายได้สำหรับผู้แนะนำ) แก่ผู้บริโภคด้วยความครบวงจรในสถานที่เดียว

 

คุณค่า (VALUE)

ความสำเร็จสูงสุดในการรักษาสุขภาพ และรักษาโรคด้วยแผนโบราณหรือที่เรียกว่าแพทย์ทางเลือกด้วยสมุนไพรไทย-จีน และสร้างรายได้ และ อนาคตที่ดีให้กับคนอีกมากมายที่พร้อมจะก้าวเดินไปด้วยกัน

ปณิธาน

     เราตั้งใจที่จะมุ่งมั่นในการพัฒนาสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำที่มีความเป็นเลิศในธุรกิจเครือข่ายโดยมีหลักการในการดำเนินธุรกิจ ดังนี้

1. เราจะทุ่มเทในการสนับสนุนให้นักธุรกิจทรีนิตี้ทุกคนประสบความสำเร็จและบรรลุเป้าหมาย

2. เราจะเลือกสรรผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงที่สุดเพื่อนำเสนอแก่ธุรกิจทรีนิตี้ และผู้บริโภค

3. เราจะดำเนินธุรกิจด้วยความซื้อสัตย์ ยุติธรรม และจริยธรรมที่สูงสุด ภายใต้การบริหารงานแบบ “ธรรมาภิบาล”

4. เราจะดำเนินธุรกิจโดยยึดถือความสำเร็จของนักธุรกิจทรีนิตี้เป็นเป้าหมายหลัก และพร้อมที่จะเดินเคียงข้างไปสู่ความสำเร็จสูงสุดร่วมกันกับนักธุรกิจทรีนิตี้

5. เราจะสร้างสังคมของการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขของนักธุรกิจทรีนิตี้ และครอบครัวมวลสมาชิกและสังคม