หมวดหมู่: กิจกรรม

ทรีนีตี้ บุกตลาด โซนภาคใต้

บริษัท ทรีนีตี้ เฮอเบิล จำกัด กับโครงการ “สร้างงาน สร้างอาชีพ สู่ความมั่นคั่ง”

Trinity Trip in Japan

บริษัท ทรีนีตี้ เฮอเบิล จำกัด ได้จัดพาทัวร์ญี่ปุ่น บินฟรี อยู่ฟรี เที่ยวฟรี ในวันที่ 28 มิถุนายน – 2 กรกฏาคม 2561